Privacy en disclaimer

Privacy verklaring

 
Stickermaniacs.com kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stickermaniacs.com, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stickermaniacs.com verstrekt. Stickermaniacs.com  kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

WAAROM STICKERMANIACS GEGEVENS NODIG HEEFT

Stickermaniacs.com verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Stickermaniacs.com uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG STICKERMANIACS GEGEVENS BEWAART

Stickermaniacs.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Stickermaniacs.com verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Stickermaniacs.com worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stickermaniacs.com gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Stickermaniacs.com maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Stickermaniacs.com bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Stickermaniacs.com te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Stickermaniacs.com heeft hier geen invloed op.

Stickermaniacs.com heeft Google geen toestemming gegeven om via Stickermaniacs.com verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: [email protected] Stickermaniacs.com zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Stickermaniacs.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stickermaniacs.com maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stickermaniacs.com verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stickermaniacs.com op via [email protected]

Stickermaniacs.com is een website van Stickermaniacs.com. Stickermaniacs.com is als volgt te bereiken: Postadres:
Vestigingsadres: Zaaibak 34, 9932 AD Delfzijl (Groningen)

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 02093490

Telefoon: 085-3038868

E-mailadres: [email protected]

Disclaimer

 
De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Stickermaniacs Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stickermaniacs. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Stickermaniacs met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Stickermaniacs behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Stickermaniacs alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Stickermaniacs niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.